Điều khoản & Điều kiện

GIỚI THIỆU CHUNG
CheckInFun là một nền tảng công nghệ hiện đại dành cho các nhà tổ chức sự kiện. Nhà tổ chức sự kiện có trách nhiệm vận hành toàn bộ quy trình tổ chức. Người tham gia sự kiện có trách nhiệm xác thực sự kiện trước khi quyết định tham dự trên CheckInFun.

Điều khoản sử dụng (Term of Services) là các chính sách được đưa ra bởi CyberAir, công ty chủ quản của Checkinfun, về các yêu cầu bắt buộc đối với tất cả Người sử dụng sản phẩm CheckInFun.

Người sử dụng (NSD) CheckInFun bao gồm:

Những người chỉ xem/sử dụng CheckInFun mà không đăng ký một tài khoản chính thức.
Những người đăng ký một tài khoản chính thức trên nền tảng CheckInFun.
Những người tổ chức sự kiện sử dụng nền tảng CheckInFun.
Khi bạn là NSD CheckInFun, bạn đã mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản được đề cập ở đây. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho các bạn về các điều khoản này. Nếu có bất kỳ điểm nào bạn cảm thấy không đồng ý, vui lòng dừng sử dụng CheckInFun. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email info@cyberair.vn.

CheckInFun không chịu trách nhiệm về bất kỳ một vấn đề nào không được thực hiện theo các quy định trong điều khoản này.

ĐIỀU KHOẢN DÀNH CHO NGƯỜI ĐĂNG TẢI SỰ KIỆN TRÊN CHECKINFUN
1. Các điều khoản trong mục này sẽ chi phối toàn bộ các hoạt động của Đơn vị tổ chức sự kiện trên mọi trang bao gồm: các trang web, tên miền phụ, và các phần phụ của CheckInFun – dịch vụ được cung cấp và sở hữu bởi Công ty CyberAir.

2. Đưa thông tin giới thiệu về sự kiện (sử dụng tài khoản đã được cấp) lên trang mạng sự kiện CheckInFun đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về việc đăng thông tin và đảm bảo bạn toàn quyền với những nội dung, hình ảnh đăng tải.

3. Trong quá trình đăng ký trên trang, bạn sẽ tạo tài khoản và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho CheckInFun khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn mà không được bạn cho phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm bạn thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. CheckInFun không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, bạn đồng ý rằng CheckInFun sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của CheckInFun (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

4. Thanh toán tiền phí dịch vụ cho CyberAir theo đúng quy định theo thỏa thuận tương đồng với loại tài khoản của đơn vị tổ chức.

5. Chịu mọi trách nhiệm về nội dung của sự kiện được đăng trên hệ thống mạng sự kiện CheckInFun. Trong trường hợp đối tác có nhu cầu thay đổi các thông tin liên quan đến số lượng vé, giá vé, các loại vé, ngày diễn ra sự kiện, ngày hết hạn mua vé, các hình thức khuyến mãi của sự kiện của đối tác, đối tác có trách nhiệm thông báo ngay cho CyberAir trước khi thực hiện bất kì một thay đổi nào đối với thông tin sự kiện. Việc thay đổi các thông tin trên chỉ được thực hiện khi đã có sự phản hồi của CyberAir về việc đã nhận được thông tin cần thay đổi.

6. Cam kết có đầy đủ thẩm quyền tổ chức đối với các sự kiện của đối tác được đăng trên hệ thống mạng sự kiện CheckInFun đồng thời các sự kiện trên được tổ chức tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

7. Không được quyền cung cấp và/hoặc sử dụng dịch vụ cho Bên thứ ba mà chưa được sự đồng ý của CyberAir.

8. Trong trường hợp đơn vị tổ chức muốn hủy sự kiện, cần báo ngay cho CyberAir để xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định.

9. CyberAir có quyền bất cứ lúc nào có thể sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào) cho bất kỳ lý do hoặc không có lý do hoặc không có thông báo trước. CyberAir sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn một khoản hoàn lại, toàn bộ hoặc một phần, của Phí dịch vụ vì bất kỳ lý do nào. Bạn đồng ý rằng CyberAir không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng của các dịch vụ.

10. Bảo mật toàn bộ các thông tin, điều khoản giao dịch giữa CyberAir và đơn vị tổ chức sự kiện bao gồm: các thông tin về thỏa thuận, các thông tin về sự kiện, các thông tin về giao dịch mua vé và thông tin người dùng.

11. Giải quyết mọi khiếu nại và thắc mắc của khách hàng của đơn vị tổ chức liên quan đến thông tin sự kiện đã đăng tải.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO NGƯỜI MUA VÉ TRÊN CHECKINFUN
1. Các điều khoản trong mục này sẽ chi phối toàn bộ các hoạt động của người mua vé trên mọi trang bao gồm: các trang web, tên miền phụ, và các phần phụ của CheckInFun – dịch vụ được cung cấp và sở hữu bởi Công ty cổ phần CyberAir.

2. Trong quá trình đăng ký trên trang, bạn sẽ tạo tài khoản và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho CheckInFun khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn mà không được bạn cho phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm bạn thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. CheckInFun không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, bạn đồng ý rằng CheckInFun sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của CheckInFun (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

3. Người mua vé có trách nhiệm thanh toán các chi phí của đơn hàng theo đúng quy định tại các sự kiện và các bước thanh toán theo từng phương thức thanh toán mà người mua vé lựa chọn. CheckInFun có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các giao dịch trong trường hợp phát hiện lỗi phát sinh hoặc các vấn đề về gian lận trong thanh toán.

4. CyberAir có quyền bất cứ lúc nào có thể sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào) cho bất kỳ lý do hoặc không có lý do hoặc không có thông báo trước. CyberAir sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn một khoản hoàn lại, toàn bộ hoặc một phần, của Phí dịch vụ vì lý do nào. Bạn đồng ý rằng CyberAir không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng của các dịch vụ.

5. Bảo mật toàn bộ các thông tin, điều khoản giao dịch trong các đơn hàng bao gồm: các thông tin về đơn hàng, các thông tin về giao dịch, phương thức thanh toán, các thông tin về giao dịch mua vé.

6. Khi có bất kỳ vấn đề thắc mắc hay khiếu nại, người mua vé có trách nhiệm liên lạc với CyberAir để thông báo và giải quyết các vấn đề liên quan trong tinh thần hợp tác.

7. Người mua vé chịu mọi trách nhiệm khi quyết định mua vé và đặt đơn hàng với các sự kiện trên CheckInFun và tự xác thực các thông tin của các sự kiện, CyberAir không chịu trách nhiệm với các thông tin do các đơn vị tổ chức sự kiện đăng tải.

QUYỀN THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
CheckInFun có quyền thay đổi tất cả các quy định trên trang này mà không cần báo trước. NSD có trách nhiệm cập nhật và tuân thủ đầy đủ các nội dung trên trang này.

QUYỀN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM
CheckInFun không chịu bất cứ trách nhiệm gì (trực tiếp và gián tiếp), đối với các vấn đề xảy ra bởi phần cứng, phần mềm, sự chậm trễ hoặc các vấn đề liên quan.